+420 311 623 527

Střední zdravotnická škola BEROUN

+420 311 623 527
Zřizovatel:https://www.kr-stredocesky.cz/
background-mask

Charakteristika školy

úvodní foto charakteristika školy.jpg

Střední zdravotnická škola Beroun, Mládeže 1102

střední odborná škola s perspektivou

 

SZŠ v Berouně si ve svém regionu vybudovala stabilní pozici a svým významem je důležitou a nepostradatelnou institucí v systému zdravotnického vzdělávání.

Zřízení školy: 1. 9. 1990

Právní forma: příspěvková organizace

Zřizovatel: Středočeský kraj, Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Celková kapacita školy: 250

Jsme škola „rodinného typu“(ne jen pro dívky), s dobrou pověstí a  kvalifikovaným, zkušeným pedagogickým týmem, který vytváří optimální studijní podmínky a příjemné školní klima pro všechny studenty. Škola garantuje pro své absolventy široké uplatnění na trhu práce.

 Během existence školy došlo k mnoha změnám.

K významné změně jistě patří od roku 2003 změna prostor. Škola se v rámci optimalizace škol přestěhovala z Hlinek do ulice Mládeže, která je nově zrekonstruována.

Nepřehlédnutelnou změnou je též nový design budovy školy, který vznikl v rámci projektu vyhlášeného SFŽP - " Snížení energetické náročnosti SZŠ Beroun" v letech 2016-2018 za přispění z fondů ESF a zřizovatele školy - Středočeského kraje.

V roce 2018 byl položen před školou nový asfaltový povrch, který financoval Středočeský kraj a v okolí školy město plánuje vytvoření parku s odpočinkovou zónou.Dopravní dostupnost je ze všech směrů velmi dobrá.          

                                         na web - charakteristika,kluci

    Rekapitulace studovaných čtyřletých maturitních oborů:

Proč na zdrávku?

 

na web charakteristika ucitele