+420 311 623 527

Střední zdravotnická škola BEROUN

+420 311 623 527
Zřizovatel:https://www.kr-stredocesky.cz/
background-mask

Konzultační hodiny, informace.

Výchovný poradce - Mgr. Jana Kučabová

Konzultační hodiny -

 

Další konzultace dle potřeb studentů a vzájemné domluvy.

tel.:311 623527,l.35 , email: vychovnyporadce@szsberoun.cz

Jak se učit.
.pdf