+420 311 623 527

Střední zdravotnická škola BEROUN

+420 311 623 527
Zřizovatel:https://www.kr-stredocesky.cz/
background-mask

Metodik prevence

metodik3.jpg Zdroj obrázku

ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ

Náplň činnosti školního metodika prevence:

Školní metodik prevence vykonává činnosti metodické, koordinační, informační a  poradenské. O těchto činnostech vede písemnou dokumentaci.

Minimální preventivní program.

Krizový plán školy

 

 

Jak se učit
.pdf
Metodiké pokyny, odkazy
.doc
3. Poradenská činnost metodika prevence
.pdf
2. Informační činnosti metodika prevence
.pdf
1. Metodické a koordinační činnosti metodika prevence
.pdf