+420 311 623 527

Střední zdravotnická škola BEROUN

+420 311 623 527
Zřizovatel:https://www.kr-stredocesky.cz/
background-mask

Výchovná poradkyně

Metodik prevence2.png Zdroj obrázku

ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ

Náplň činností  výchovného  poradce:

Náplň práce výchovného poradce je legislativně vymezena, stanoveny jsou požadavky na jeho vzdělání, na služby, které poskytuje žákům, rodičům, vedení školy i pedagogům školy. Výchovný poradce úzce spolupracuje s vedením školy a je přímo podřízen řediteli školy.

 

9. Jak si vybrat VŠ
.pptx
8. Studijní obory na VŠ
.doc
7.Různé
.pdf
6. Kariérové poradenství
.pdf
5. Řešení problémů, spojených se školní nedocházkou
.pdf
4. Péče o žáky s neprospěchem a žáky nadané
.pdf
3. Vzdělávání žáků cizinců
.pdf
2. Výchova a vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
.pdf
1. Metodická a výchovná činnost VP
.pdf