+420 311 623 527

Střední zdravotnická škola BEROUN

+420 311 623 527
Zřizovatel:https://www.kr-stredocesky.cz/
background-mask

Šablony SZŠ Beroun

logolink_MSMT_VVV_ver_barva_cz.jpg

 

Projekt je spolufinancován EU. Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které si škola určila jako prioritní pro svůj budoucí rozvoj a budoucí směřování.

Projekt Šablony II. pro SŠ probíhá v termínu 1.9.2019 až 31.8.2021

  

1.Koordinátor spolupráce školy a zaměstnavatele - personální podpora SŠ

2.Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ - DVPP

3.Školní kariérový poradce

4.Tandemová výuka v odborných předmětech

5.Projektové dny ve škole a mimo školu

6.Doučování žáků SŠ, ohrožených školním neúspěchem

7.Komunitně osvětová setkání