+420 311 623 527

Střední zdravotnická škola BEROUN

+420 311 623 527
Zřizovatel:https://www.kr-stredocesky.cz/
background-mask

Dokumenty k maturitě

nova maturita.png Zdroj obrázku

Nejdůležitější novinky pro MZ 

Časový limit pro konání didaktického testu z českého jazyka a literatury byl prodloužen o 15 minut, nově tak na jeho řešení mají žáci 75 minut.

U písemné práce z českého jazyka a literatury bylo zrušeno rozdělení zkoušky na čas pro výběr zadání a samotné psaní písemné práce. Nově tak žáci rovnou po skončení úvodní administrace dostanou jak testový sešit se zadáním zkoušky, tak záznamový arch pro zápis čistopisu písemné práce. Časový limit pro napsání písemné práce je 110 minut.

Didaktický test z matematiky budou moct žáci, kteří si tento předmět vyberou jako povinně volitelnou zkoušku ve společné části, řešit až 120 minut (místo původních 105 minut). Navíc se žákům, kteří požádali o úpravu podmínek MZ z důvodu předchozí studia v zahraniční škole (min. 4 z předcházejících 8 let), tato doba prodlužuje o dalších 10 minut a mohou při zkoušce využít překladový slovník.

Německý jazyk
.pdf
Jednotné zkušební schéma
.pdf
ZA2Z - OSE,PSCH,OSN
.pdf
SZ4(SČ) PEC,PSCH,OPR
.pdf
Struktura ústní zkoušky
.pdf
Seznam lit. děl
.pdf
Seznam literárních děl - formulář
.odt
SZ4 (ZA) - OSE,PSCH,OSN
.pdf
Anglický jazyk
.pdf
Přihláška k maturitní zkoušce ke stažení
.pdf