+420 311 623 527

Střední zdravotnická škola BEROUN

+420 311 623 527
Zřizovatel:https://www.kr-stredocesky.cz/
background-mask

Erasmus +

erasmuslogo.jpg

Projekty mobility osob
Projekty mobility v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a mládeže jsou decentralizovanou aktivitou a žádat o ně lze u české národní agentury.

Rozsáhlé akce Evropské dobrovolné služby a sdílené magisterské studium jsou centralizované aktivity. Žádat o ně lze u Výkonné agentury v Bruselu. Více informací o nich lze nalézt v sekci Centralizované aktivity v rámci kapitoly Reformy a centralizované aktivity. 

Cílem všech typů mobility (v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a mládeže) je podporovat studující a umožnit jim osvojení svých schopností, znalostí či dovedností a zvýšit tak jejich osobní rozvoj a zaměstnatelnost.

Mobility podporují profesionální rozvoj osob, které pracují v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a mládeže, přispívají k inovaci a zvalitnění výuky či práce s mládeží.

Účastníci mobilit si zdokonalí znalosti cizích jazyků, zvýší si povědomí o jiných kulturách a zemích, zapojí se do sítě mezinárodních kontaktů a získají smysl pro evropské občanství a evropskou identitu.

Organizacím, které působí v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a mládeže pomohou mobility rozšířit kapacity, zvýšit přitažlivost a posílit mezinárodní rozměr.

Obecně pak mobility rozšíří přechod mezi formálním a neformálním vzděláváním, odbornou přípravou a trhem práce či podnikáním.

Mobility pomohou zlepšit uznávání dovedeností získatných během zahraničních pobytů.

 

Projekty mobility jsou rozděleny na tyto oblasti:
v oblasti vzdělávání a odborné přípravy:
projekty mobility pro vysokoškolské studenty a pracovníky;
projekty mobility pro studenty a pracovníky odborného vzdělávání a odborné přípravy;
projekty mobility pro pedagogické pracovníky školního vzdělávání;
projekty mobility pro pedagogy a lektory dalšího vzdělávání;
v oblasti mládeže:
projekty mobility pro mladé lidi a pracovníky s mládeží.
Bližší informace naleznete v jednotlivých oblastech (Školní vzdělávání (MŠ, ZŠ, SŠ), Odborné vzdělávání, Vysokoškolské vzdělávání, Vzdělávání dospělých a Mládež) a v Příručce k programu Erasmus+.