+420 311 623 527

Střední zdravotnická škola BEROUN

+420 311 623 527
Zřizovatel:https://www.kr-stredocesky.cz/
background-mask

Studijní obory

DENNÍ FORMA VZDĚLÁVÁNÍ: (čtyřleté studium ukončené maturitní zkouškou)

Zdravotnické lyceum (kód oboru 78-42-M/04) od školního roku 2020/21 

Praktická sestra (kód oboru 53-41-M/03) - od školního roku 2019/2020 

Zdravotnický asistent (kód oboru 53-41-M/01) - dobíhající obor, absolventi tohoto oboru vzdělání budou kvalifikováni jako absolventi oboru Praktická sestra

 

 

KOMBINOVANÁ FORMA VZDĚLÁVÁNÍ: (pětileté a tříleté studium ukončené maturitní zkouškou)

Praktická sestra (kód oboru 53-41-M/03) - od školního roku 2019/2020 -  tříleté studium ukončené maturitní zkouškou (podmínkou je vysvědčení o maturitní zkoušce v jiném oboru vzdělání)

Zdravotnický asistent (kód oboru 53-41-M/01) - pětileté studium ukončené maturitní zkouškou - dobíhající obor, absolventi tohoto oboru vzdělání budou kvalifikováni jako absolventi oboru Praktická sestra

 

 Níže - uplatnění absolventů dle studijních oborů a k nahlédnutí - učební plány .

 

UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ dle studijních oborů
.pdf
Zdravotnický asistent, kombinovaná FV
.pdf
Zdravotnické lyceum, denní FV
.pdf
Zdravotnický asistent, denní FV
.pdf
Praktická sestra, kombinovaná zkrácená FV
.pdf
Praktická sestra, denní FV
.pdf